Ecoflo: eenvoudig en duurzaam energie besparen | Techniko

Ecoflo benut resterende energie

Ecoflo nieuwEenvoudig en duurzaam energie besparen op warm water doe je met de Ecoflo. De Ecoflo-unit wordt rechtstreeks aangesloten op de rookgasafvoer van een bestaande of nieuwe hr-combiketel. Ecoflo benut de resterende warmte en energie uit de rookgasafvoer die anders uw huis verlaat en gebruikt deze energie om het water voor de keuken en badkamer te verwarmen. Ecoflo bestaat uit 100% recyclebare materialen.

Door energie te gebruiken die anders verloren zou zijn gegaan, zorgt de Ecoflo op duurzame wijze voor een besparing op gasverbruik voor de warmwaterbereiding. Bovendien kan de Ecoflo het water sneller verwarmen en heeft u meer warm water om zo waterverspilling voorkomen. U bespaart elke keer dat u warm water gebruikt. Duurzaam verwarmen voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

Korte terugverdientijd met de Ecoflo

De Ecoflo is eenvoudig te installeren en geheel onderhoudsvrij. Een voordeel van de Ecoflo is dat deze geen gas verbruikt en geen stekker nodig heeft. De Ecoflo gebruikt zelf geen energie. De besparing op gas voor de warmwaterbereiding is dus pure winst. De Ecoflo is een slimme investering. Op basis van de volgende factoren blijkt dat investeren in de Ecoflo, met een terugverdientijd van 5 jaar en een levensduur van 15 jaar, te vergelijken is met een spaarrekening met meer dan 13% rente per jaar! Een gewone spaarrekening levert nu minder dan 1% op. Alle reden om bij vervanging van een hr-combiketel direct te kiezen voor een Ecoflo!

Voordelen van de Ecoflo

  • bespaart drinkwater
  • geheel onderhoudsvrij
  • verbetert warmwatercomfort
  • terugverdientijd korter dan 5 jaar
  • gebruikt geen energie
  • bespaart gas bij voorverwarming

Ingebouwd voorraadvat

Warm water is snel beschikbaar door de voorraad voorverwarmd tapwater, dit resulteert in een hoger warmwatercomfort. De wachttijd bij de kraan wordt kleiner door de snellere levering van warm water, wat waterverspilling voorkomt. De warmtewisselaar van de Ecoflo gebruikt de resterende energie uit de rookgassen van de hr-combiketel om koud tapwater voor te verwarmen. Bij de installatie wordt de leiding met voorverwarmd tapwater aangesloten op de koudwateraansluiting van de hr-combiketel. De hr-combiketel dient als naverwarmer. De Ecoflo heeft een ingebouwd voorraadvat die gebruik maakt van de energie uit rookgassen tijdens cv-bedrijf die vervolgens het koude tapwater voorverwarmen. De waterinhoud van de warmtewisselaar in de Ecoflo is groot genoeg om direct te voldoen aan de kleinere warmwatervraag in huishoudens. Bij de grotere warmwatervraag en dus bij langdurig warmtapwaterbedrijf zijn de rookgassen warmer en kan de Ecoflo al het gevraagde tapwater op duurzame wijze voorverwarmen.

Belangstelling voor de Ecoflo?

Techniko adviseert u graag over een comfortabel en zuinig verwarmde woning op basis van Honeywell Evohome. Bel voor het maken van een afspraak.

Vraag ons om persoonlijk advies