Certificering | Techniko

Certificeringen

Ieder installatie bedrijf moet in het bezit zijn van alle belangrijke certificeringen. Ook onze medewerkers hebben in hun specialisme de benodigde vakdiploma’s en een VCA-certificering. Vakkennis is niet het enige wat telt. Wat voor Techniko voorop staat is dat onze mensen naar u luisteren, u begrijpen en bij werkzaamheden plezierig zijn om mee te werken. Al onze medewerkers hebben, voor ze aan de slag gaan, eerst een cursus klantgerichtheid afgerond. Het belangrijkste element is zorgvuldig naar u te luisteren, om precies te begrijpen wat u wilt en met welk resultaat u tevreden bent. Dat maakt het voor iedereen plezierig en plezier geeft energie! Techniko werkt met de volgende certificeringen:

  • NEN 1010
  • NEN 3140

Techniko inspecteert ook elektrische installaties. Het doel van een inspectie is het vaststellen van gebreken en fouten en om te controleren of de installatie conform het ontwerpplan is opgesteld. Wanneer er gebreken en/of fouten zijn, dan kunnen deze worden verholpen. Bij een inspectie wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • Voldoet de installatie aan de veiligheidsbepalingen uit de relevante productnormen?
  • Is het materieel gekozen en geïnstalleerd conform de bepalingen uit de productnormen, zoals NEN 1010 en/of volgens de instructies van de fabrikant?

NEN 1010 inspectie:
Ter afronding van een uitgevoerde inspectie moet een rapport worden opgesteld. Hierin zijn de resultaten van de inspectie vermeld en dit rapport moet door de eigenaar van de installatie worden bewaard.

NEN 3140-inspectie:
Inspectie bedoeld voor alle bestaande elektrische installaties. Dit kunnen dus de laagspanningsinstallatie in een gebouw zijn, maar ook productiemachines, zonweringsinstallatie, elektrisch handgereedschap, tijdelijke installaties op bouwplaatsen enzovoort. Bij een NEN 3140-inspectie moet minstens worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie of de vervaardiging van het elektrische arbeidsmiddel.

Neem contact met ons op voor het uitvoeren van een inspectie of voor nadere informatie.