Certificering van ons installatiebedrijf | Techniko Assen

Certificeringen Techniko

Ieder installatiebedrijf moet in het bezit zijn van alle belangrijke certificeringen. Ook onze vakbekwame medewerkers hebben in hun specialisme de benodigde vakdiploma’s, zoals elektro- water en gas-technische diploma’s en een VCA-certificering.

Techniko werkt met de volgende certificeringen

  • VCA
  • Elektrotechnisch, watertechnisch en gas technisch (MGT)
  • STEK (voor alle koeltechnische werkzaamheden)
  • NEN 1010
  • NEN 3140

Vakkennis is niet het enige wat telt. Wat voor Techniko voorop staat is dat onze mensen naar je luisteren, je begrijpen en bij werkzaamheden plezierig zijn om mee te werken. Al onze medewerkers hebben, voor ze aan de slag gaan, eerst een cursus klantgerichtheid afgerond. Het belangrijkste element is zorgvuldig naar jou te luisteren, om precies te begrijpen wat he wilt en met welk resultaat je tevreden bent. Dat maakt het voor iedereen plezierig en plezier geeft energie!

NEN 1010 of NEN 3140 inspectie laten uitvoeren?

Techniko inspecteert ook elektrische installaties en geeft certificeringen af. Het doel van een inspectie is het vaststellen van gebreken en fouten en om te controleren of de installatie conform het ontwerpplan is opgesteld. Wanneer er gebreken en/of fouten zijn, dan kunnen deze worden verholpen. Bij een inspectie wordt gekeken naar de volgende zaken:

  • Voldoet de installatie aan de veiligheidsbepalingen uit de relevante productnormen?
  • Is het materieel gekozen en geïnstalleerd conform de bepalingen uit de productnormen, zoals NEN 1010 en/of volgens de instructies van de fabrikant?

Ter afronding van een uitgevoerde inspectie moet een rapport worden opgesteld. Hierin zijn de resultaten van de inspectie vermeld en dit rapport moet door de eigenaar van de installatie worden bewaard.

NEN 3140
Deze inspectie is bedoeld voor alle bestaande elektrische installaties. Dit kunnen dus de laagspanningsinstallatie in een gebouw zijn, maar ook productiemachines, zonweringsinstallatie, elektrisch handgereedschap, tijdelijke installaties op bouwplaatsen enzovoort. Bij een NEN 3140 inspectie moet minstens worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de aanleg van de installatie of de vervaardiging van het elektrische arbeidsmiddel.

Neem contact met ons op voor het uitvoeren van een inspectie of voor meer informatie over onze eigen certificeringen.