NEN 3140 certificering en keuring | Techniko Assen

NEN 3140 keuring

Veilig werken en voldoen aan de Arbowet. Ieder bedrijf moet zich aan de regels houden. Voor de bedrijfsvoering van elektrisch installaties geldt de norm NEN 3140. Hierin staan de bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud van laagspanningsinstallaties. Bij een NEN 3140 inspectie wordt uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht zijn bij de aanleg van de installaties of de vervaardiging van elektrische arbeidsmiddelen.

Techniko bezit het NEN 3140 certificaat

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. Het volgen van NEN 3140 regels is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen en optimaal te kunnen werken met elektrische installaties. Techniko voldoet aan de norm voor het veilig werken aan en met elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.

Interesse in een samenwerking met Techniko?

Ben je geïnteresseerd om samen te werken met Techniko voor jouw elektrische installaties? Neem dan contact op voor een afspraak voor passend advies. Ook voert Techniko de NEN 3140 inspecties uit. Ben je op zoek naar een partij voor het verlenen van de keuring stuur dan een e-mail of bel naar 0592 – 389 343.

Neem contact op met Techniko