Testen noodverlichting brandinstallaties | Techniko Assen

Testen noodverlichting brandinstallaties

Het testen van de noodverlichting van brandinstallaties is verplicht om jaarlijks uit te voeren. Men moet altijd kunnen vluchten, wat alleen te realiseren is wanneer de noodverlichting functioneert en onderhouden wordt. Noodverlichting treedt in werking wanneer de normale verlichting door stroomuitval niet meer werkt. De bron voor noodverlichting is een onafhankelijke bron van de normale voeding. De noodverlichting moet een autonomie van 1 uur hebben.

Jaarlijks testen van noodverlichting brandinstallaties

Tijdens het jaarlijks testen van de noodverlichting van brandinstallaties worden de volgende activiteiten verricht.

  • Visueel; op beschadigingen, vervuiling, veroudering en de pictogrammen. Wanneer nodig wordt dit gecorrigeerd.
  • Functioneel; op werking van de lamp, armatuur (technisch nog werkt) en treedt hij in werking bij spanningsuitval.
  • Autonomie; testen of de noodverlichting nog 1 uur kan branden nadat hij spanningsloos is geraakt. Dit is te testen doormiddel van een automatisch testsysteem in het armatuur, centrale testsystemen en door het spanningsloos maken van de installatie.
  • Vervangen; vervangen van kapotte/niet goed werkende onderdelen en het vervangen van de tl-buis in een permanent brandende noodverlichting

Worden er tijdens het testen van de noodverlichting brandinstallaties problemen ondervonden dan zullen er reparaties moeten worden uitgevoerd. Ook wordt er gekeken of er geen optimalisaties nodig zijn in verband met aanpassingen binnen het gebouw.

Testen noodverlichting brandinstallaties door Techniko

Het testen van de noodverlichting van brandinstallaties is gespecialiseerd werk en kan door Techniko worden uitgevoerd. De resultaten en aanbevelingen worden hierbij vastgelegd in een onderhoudsrapport. Daarnaast wordt het armatuur bijgehouden in een logboek en worden deze voorzien van een onderhoudsetiket. Dit alles wordt gedaan volgens de Europese norm NEN-EN 50172 en ISSO-publicatie 79. Techniko heeft deskundig personeel met kennis van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden en inzicht in mogelijke gevaren waarbij voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Neem contact met ons op voor het uitvoeren van het testen van noodverlichting van brandinstallaties.